Print Design

1878-1935 yılları arasında yaşamış Rus avangard sanatçı Kazimir Maleviç’in öncülüğünde ortaya çıkan Süprematizm akımının dayandığı temelleri, akımın özelliklerini ve sanatçının eserlerini inceleyen tarama modelinde bir çalışma sonucunda Süprematizm; kübizm ve geometrik soyutlama anlayışlarından beslenmiş, temel geometrik şekillerin, yalın bir biçimde bir araya getirilerek sade kompozisyonların oluşturulduğu, idealist imgelerin ve doğadaki unsurların yer almadığı, nesnesizlikten yola çıkılan, hiçlik anlayışının hakim olduğu ve duyguların tinsel olarak ifade edildiği bir anlayışla Baskı tasarımları yapıldı.