Dokuma Tasarım

1878-1935 yılları arasında yaşamış Rus avangard sanatçı Kazimir Maleviç’in öncülüğünde ortaya çıkan Süprematizm akımının dayandığı temelleri, akımın özelliklerini ve sanatçının eserlerini inceleyen tarama modelinde bir çalışma sonucunda Süprematizm; kübizm ve geometrik soyutlama anlayışlarından beslenmiş, temel geometrik şekillerin, yalın bir biçimde bir araya getirilerek sade kompozisyonların oluşturulduğu, idealist imgelerin ve doğadaki unsurların yer almadığı, nesnesizlikten yola çıkılan, hiçlik anlayışının hakim olduğu ve duyguların tinsel olarak ifade edildiği bir anlayışla dokuma tasarımları yapıldı.

Print Design

1878-1935 yılları arasında yaşamış Rus avangard sanatçı Kazimir Maleviç’in öncülüğünde ortaya çıkan Süprematizm akımının dayandığı temelleri, akımın özelliklerini ve sanatçının eserlerini inceleyen tarama modelinde bir çalışma sonucunda Süprematizm; kübizm ve geometrik soyutlama anlayışlarından beslenmiş, temel geometrik şekillerin, yalın bir biçimde bir araya getirilerek sade kompozisyonların oluşturulduğu, idealist imgelerin ve doğadaki unsurların yer almadığı, nesnesizlikten yola çıkılan, hiçlik anlayışının hakim olduğu ve duyguların tinsel olarak ifade edildiği bir anlayışla Baskı tasarımları yapıldı.

Göç

Göç etmek, alışılan yaşam şekillerinden uzaklaşıp başka diyarlarda hayat kurmak, insanoğlunun yaratılışından günümüze kadar kendini göstermektedir. İster maddi nedenlerden dolayı ya da daha iyi bir hayat kurmak amaçlı olsun, göçün tek bir ortak sonucu vardır; o da kişi kendini artık ne terk ettiği yere ne de her şeyi ardında bırakıp gittiği yere ait hissedeceği gerçeğidir.


Bu ikilem arasında kalan insanı, resim ve edebiyatta önemli yazar ve ressamlar çeşitli yöntemlerle irdelemişlerdir. 2019 Sonbahar – Kış koleksiyonunun çıkış noktası da bir yere ait olmayan, hareket halinde yaşayan , içinde büyük bir özlem taşıyan güçlü kadını anlamak ve anlatabilmek için kat kat kesimlerden yararlanıldı.